domingo, 28 de enero de 2018

Find out how genomics is helping in the fight against cervical cancer

Main|Search|PHGKB

Photo of three women

From GWAS Catalog
The Catalog is a quality controlled, manually curated, literature-derived collection of all published genome-wide association studies.

 • Defining the genetic susceptibility to cervical neoplasia-A genome-wide association study. GWAS Catalog 
  PLoS genetics 2017 Aug 13 (8): e1006866.
  Leo Paul J, Madeleine Margaret M, Wang Sophia, Schwartz Stephen M, Newell Felicity, Kymmer Ulrika, Hemminki Kari, Hallmans Goran, Tiews Sven, Steinberg Winfried, Rader Janet S, Castro Felipe, Safaeian Mahboobeh, Franco Eduardo L, Coutlée François, Ohlsson Claes, Cortes Adrian, Marshall Mhairi, Mukhopadhyay Pamela, Cremin Katie, Johnson Lisa G, Garland Suzanne, Tabrizi Sepehr N, Wentzensen Nicolas, Sitas Freddy, Little Julian, Cruickshank Maggie, Frazer Ian H, Hildesheim Allan, Brown Matthew
 • Genome-wide association study identifies four SNPs associated with response to platinum-based neoadjuvant chemotherapy for cervical cancer. GWAS Catalog 
  Scientific reports 2017 Jan 7 41103.
  Li Xiong, Huang Kecheng, Zhang Qinghua, Zhou Jin, Sun Haiying, Tang Fangxu, Zhou Hang, Hu Ting, Wang Shaoshuai, Jia Yao, Yang Ru, Chen Yile, Cheng Xiaodong, Lv Weiguo, Wu Li, Xing Hui, Wang Lin, Zhou Shasha, Yao Yuan, Wang Xiaoli, Suolang Quzhen, Shen Jian, Xi Ling, Hu Junbo, Wang Hui, Chen Gang, Gao Qinglei, Xie Xing, Wang Shixuan, Li Shuang, Ma Di
 • Pooled analysis of genome-wide association studies of cervical intraepithelial neoplasia 3 (CIN3) identifies a new susceptibility locus. GWAS Catalog 
  Oncotarget 2016 Jun .
  Chen Dan, Enroth Stefan, Liu Han, Sun Yang, Wang Huibo, Yu Min, Deng Lian, Xu Shuhua, Gyllensten U
 • Genome-wide association study of HPV-associated cervical cancer in Japanese women. GWAS Catalog 
  Journal of medical virology 2014 Jul 86 (7): 1153-8.
  Miura Kiyonori, Mishima Hiroyuki, Kinoshita Akira, Hayashida Chisa, Abe Shuhei, Tokunaga Katsushi, Masuzaki Hideaki, Yoshiura Koh-ichi
 • A genome-wide association study identifies two new cervical cancer susceptibility loci at 4q12 and 17q12. GWAS Catalog 
  Nature genetics 2013 Aug 45 (8): 918-22.
  Shi Yongyong, Li Li, Hu Zhibin, Li Shuang, Wang Shixuan, Liu Jihong, Wu Chen, He Lin, Zhou Jianfeng, Li Zhiqiang, Hu Ting, Chen Yile, Jia Yao, Wang Shaoshuai, Wu Li, Cheng Xiaodong, Yang Zhijun, Yang Ru, Li Xiong, Huang Kecheng, Zhang Qinghua, Zhou Hang, Tang Fangxu, Chen Zhilan, Shen Jian, Jiang Jie, Ding Hu, Xing Hui, Zhang Shulan, Qu Pengpeng, Song Xiaojie, Lin Zhongqiu, Deng Dongrui, Xi Ling, Lv Weiguo, Han Xiaobing, Tao Guangshi, Yan Lixing, Han Zhedong, Li Zhuang, Miao Xiaoping, Pan Shandong, Shen Yuanming, Wang Hui, Liu Dan, Gong Ee, Li Zheng, Zhou Limei, Luan Xiaomei, Wang Chuping, Song Qian, Wu Sufang, Xu Hongbin, Shen Jiawei, Qiang Fulin, Ma Gang, Liu Li, Chen Xiaojun, Liu Jibin, Wu Jiangping, Shen Yan, Wen Yang, Chu Minjie, Yu Jiang, Hu Xiaoxia, Fan Yujuan, He Hongying, Jiang Yanming, Lei Zhiying, Liu Cui, Chen Jianhua, Zhang Yuan, Yi Cunjian, Chen Shuangyun, Li Wenjin, Wang Daowen, Wang Zehua, Di Wen, Shen Keng, Lin Dongxin, Shen Hongbing, Feng Youji, Xie Xing, Ma Di

No hay comentarios:

Publicar un comentario