miércoles, 30 de octubre de 2019

Un algoritme és capaç de predir com interaccionaran els fàrmacs en 85 tipus de càncers

 URV Universitat Rovira i Virgili  -  Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud    
    
Gabinet de Comunicació i Màrqueting
    Tarragona 30 d’octubre de 2019
Ho ha aconseguit personal investigador de la URV, que ha utilitzat un model matemàtic de xarxes multicapa que permet fer múltiples combinacions entre les interaccions que tenen els fàrmacs entre si amb els diferents tipus de càncers. Aquest algoritme agrupa, d’una banda, els càncers que s’assemblen i, de l’altra, incorpora una altra capa que conformen els medicaments que es comporten de manera similar.
Lo ha conseguido personal investigador de la URV, que ha utilizaro un modelo matemático de redes multicapa que permite hacer múltiples combinaciones entre las interacciones que tenían los fármacos entre sí con los diferentes tipos de cánceres. Este algoritmo agrupa, por una parte, los cánceres que se parecen y, por otra, incorpora otra capa que conforman los medicamentos que se comportan de manera similar.
Agenda

Gabinet de Comunicació i Màrqueting
Universitat Rovira i Virgili
--------------
A/e: gc@urv.cat
Tel.: 977 55 8024
--------------
Rectorat
Carrer de l'Escorxador, s/n
43003 - Tarragona
--------------

No hay comentarios:

Publicar un comentario